MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.blossom.com.tr isimli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı işbu Sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi (‘’Ürün/Ürünler’’) ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı bu Sözleşme'yi İnternet Sitesi'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

 

2. Sözleşmenin Tarafları

 

SATICI

Ünvanı:

BBS Stand Reklamcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Mersis No: 0-3165-7233-8200011)

Adres:

Yakuplu Mh. Beysan San. Sit. Fuar Cd. No:19 K:3 Beylikdüzü Istanbul                                    

Telefon:

+90 212 669 06 30 (Müşteri Hizmetleri)

+90 212 876 44 53

Fax: +90 212 876 44 62

E-mail: support@blossominvitation.com

 

ALICI

www.blosom.com.tr sitesinden üyelik oluşturup ya da üyelik oluşturmadan alışveriş yapan, ödeme yapan kişilerdir.

  

3. Yetki Şartı - Siparişin Yerine Getirilme Süresi

 

İş bu sözleşmeye konu olan sipariş satıcıya ulaştığı andan itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu süre içinde yazılı bildirime ek 10 (On) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı'nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı Ürün(ler)ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 

4. Alıcının Beyan ve Taahhütleri

 

Alıcı, İnternet sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürünler’in kendi siparişi üzerine üretildiğini; üretim sonunda oluşan Ürün’ü üretime dayalı ayıplar/kusurlar dışında beğenmediği gerekçesiyle iade edemeyeceğini; satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürün’e ait temel özellikler, Ürünler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürünler’i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir. Alıcı, promosyon veya kampanya gereği Satıcı tarafından kendisine teslim edilen bilabedel ürünlerden Satıcı'yı sorumlu tutmayacağını, tüm taleplerden ürün üreticisinin münhasıran sorumluluğunu kabul ve beyan eder.

 

 

5. Satıcının Beyan ve Taahhütleri

 

Satıcı, sözleşme konusu Ürünler’in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört) gün içinde Ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta Ürünler tedarik edebilir. Satıcı Ürün’ün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir. Arızalı veya bozuk olan Ürünler, gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

 

6. Sözleşmeye Konu Olan Ürün veya Hizmetin Özellikleri

 

Ürün’ün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli yukarıda madde 2. de ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Uyuşmazlık halinde fatura geçerlidir.

 

 

7. Ödeme Planı

 

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Ödeme alıcısı bankaya karşı Alıcı münhasıran sorumludur.

 

8. Cayma Hakkı

 

Siparişle, özel istek ve taleple üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilave yapılarak özel hale getirilen ürünlerin iade edilmez, değiştirilmez ve ALICI bu ürünlerde cayma hakkını kullanamaz.

 

9. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere (Ürün/Ürünler) ilişkin sözleşmelerde,
b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,
e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde,
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Ürün’ün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış Ürün türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

 

10. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

 

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı'nın Ürünler’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

 

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Ürünler’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

 

13. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

14. Tacire Kesilen Fatura ve Cari Hesap Virman Onayı

 

İşbu sözleşmede siparişi oluşturan Alıcı’nın faturayı kendi nam ve hesabına değil, üçüncü bir şirket ve/veya tüzel kişi (bu ibare ile gerçek kişi tacir de dahil olmak üzere) adına düzenlemek istemesi halinde; Alıcı verdiği fatura bilgilerinin doğruluğunu, cari hesapta Alıcı adına düzenlenecek fatura tutarlarının ve borç tutarlarını, Alıcı’nın beyan ettiği şirket ve/veya tüzel kişi cari hesabına virman yapılmasına onay verdiğini ve alacağın temliki hükümlerine göre borcun Alıcı’nın beyan ettiği ticari unvan ve vergi numaralı şirket/tüzel kişi adına düzenlenmesini kabul ettiğini beyan eder. Alıcı fatura bilgisini beyan ettiği şirket ve/veya tüzel kişinin ticari unvanının, vergi dairesinin ve numarasının, adres bilgisinin hatalı olmasından ve ilgili şirket/tüzel kişinin borcu kabul etmemesi halinde doğacak sorumluluğu ve Satıcı’nın bu işlemden doğan tüm maddi ve manevi zararlarını tazmin etmeyi kabul, gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. Öyle ki bu halde Alıcı’nın tüketici olmaması nedeniyle Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

page-up.png

E-BÜLTENİMİZE KAYDOLUN

  • ig
  • fb
  • wh
  • ücretsiz_teslimat

© Copyright 2019 Blossom.com.tr

0